Z důvodu špatných zkušeností s některými zákazníky jsme nuceni zavést pravidla jako jiné internetové obchody. V případě, že kupující neuvede důvod k nevyzvednutí zásilky nebo o zboží již nemá zájem, je objednávka zrušena. Protože však kupující nezrušil objednávku předem a na straně prodávajícího vznikly náklady spojené s dopravou zboží. Dle platných zákonů ČR je dodavatel KONIM CZ spol. s.r.o. oprávněn účtovat skutečně vzniklé náklady na odeslání zásilky konečnému zákazníkovi.

 

S okamžitou účinností začínáme na tomto právu trvat a náklady budou vždy vymáhány nejprve upomínkou (e-mailem zadaným v kupní smlouvě - objednávce). Pokud pohledávka nebude uhrazena, budeme muset podstoupit další kroky.

 

Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky předáváme firmě INPOZIA, s.r.o., která se bude vymáháním dluhu zabývat a přičte si náklady s tím spojené. Tato firma bude zákazníka kontaktovat a informovat o dalším postupu při neuhrazení dluhu. Tyto náklady vždy jdou k tíži dlužníka a mohou se podstatně navýšit o poplatky za soudní řízení.

 

Níže uvádíme orientační náklady, které nám nepřevzetím zboží vznikají. Prodávající požaduje uhradit pouze poštovné ve výši sjednané v objednávce na:

 

Číslo účtu: 382035363

Kód banky: 0300 (ČSOB a.s.)

VS: Vaše číslo objednávky nebo zasláním poštovního poukazu na stejný bankovní účet (majitel účtu je prodávající: KONIM CZ spol. s.r.o.).

 

Současné skutečné náklady:

 

poštovné – cca 90,- až 140,-Kč (dle druhu poštovní služby) - vymáháno po kupujícím v případně nevyzvednutí

mzda expedičního oddělení – 80,-Kč

svoz na poštu – 30,-Kč

administrativní náklady – 90,-Kč


Zákazníci, kteří si objednají zboží a dobírku následně nevyzvednou, budou zveřejněni v registru nespolehlivých nakupujících do té doby, než uhradí dlužnou částku. Těmto zákazníkům nelze na našich ani jiných partnerských e-shopech zasílat zboží na dobírku. Z registru budou vymazání okamžitě po uhrazení vzniklé škody (poštovné) a po objednání jedné objednávky s platbou předem na náš účet. Po té lze opět objednávat na dobírky.